ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ

2017թ․ 1-ին եռամսյակ

երրորդ եռամսյակ

2018թվական II եռամսյակ
ակտ 2

թափուր տեղեր դասարաններ

միջնակարգ հանրակրթական
տարրական հանրակրթական
հիմնական հանրակրթական

Ողջիի միջն. դպրոցի աշակերտներ

լիցենզիաներ

Առաջին դասարանի ընդունելություն

2017 թվականի IV եռամսյակ

2017 թվականի տարեկան հաշվետվություն

հաշվետվություն 3-րդ եռամսյակ 2017 թ.

2-րդ եռամսյակ
Հաշվետվություն 2016թ. 

Ողջիի միջնակարգ դպրոցի 2017թ. հաստիքային ցուցակ
նախահաշիվ